MVO

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zien wij als duurzaam ondernemen. Dit is niet duur in geld maar wel duur in tijd.

Als echte familieonderneming denken wij aan de lange termijn en nemen wij beslissingen die goed zijn voor de onderneming, maar ook voor de omgeving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn wij als het vinden van een goede balans tussen people, planet en profit.

PEOPLE

De mens is belangrijk voor Hoogendoorn, hierbij denken wij aan onze eigen medewerkers, inleenkrachten, de klant maar ook aan het welzijn van onze mensen en onze relaties bij klanten, leveranciers en andere stakeholders. Onze focus ligt met name op de veiligheid en gezondheid. Wij willen risico’s en gevaren t.a.v. veiligheid en gezondheid minimaliseren. De veiligheid borgen wij door een actueel VCA systeem binnen ons bedrijfsmanagementsysteem en een actief BHV team.

Naast dit zeer belangrijke aspect staan wij voor eerlijk zaken doen: wij doen wat wij zeggen. Betrouwbaar en eerlijkheid zijn kernwaarden van Hoogendoorn. Wij zijn en blijven onze klanten trouw en gaan voor duurzame relaties.

Klanttevredenheid en kwaliteit borgen wij door een actueel kwaliteitsysteem binnen ons bedrijfsmanagementsysteem en door goed opgeleide en betrouwbare medewerkers die kwaliteit en vakmanschap leveren. Daarnaast pakken wij klachten proactief op en willen wij maximaal bereikbaar zijn voor onze relaties.

Het volledige beleid van kwaliteit, arbo (veiligheid en gezondheid) en milieu (KAM) staat in de: beleidsverklaring, deze kunt u bekijken en uitprinten op de pagina certificaten
Planet

Begin 2014 is Hoogendoorn als tweede interieurbouwer van Nederland zijn wij gecertificeerd voor het milieucertificaat ISO 14001. Hier zijn we trots op en vooruitstrevend in. Waar mogelijk werken we met duurzame producten, en proberen we de belasting van het milieu te voorkomen dan wel te minimaliseren. Hiertoe hebben wij onze milieuaspecten (milieubelasting) in kaart gebracht en meten wij jaarlijks onze uitstoot en is ons doel dit te verminderen!

Onze belangrijkste en ook wel grootste milieuaspecten zijn:

– Grondstoffenverbruik;
– Energieverbruik;
– Het gebruik van oplosmiddelenhoudende verven en lakken.

Hoogendoorn heeft verschillende maatregelen getroffen om de milieueffecten van deze aspecten te minimaliseren, zoals:
  • Het stimuleren van het gebruik van duurzame materialen.Zo is Hoogendoorn FSC gecertificeerd.
  • Het minimaliseren van de snijverliezen.
  • Het waar mogelijk gebruik maken van watergedragen lakken en verven in plaats van oplosmiddelenhoudende verven en lakken.
  • Het verbranden van biomassa ten behoeve van de verwarming vaan het bedrijfspand van Hoogendoorn en enkele woningen.
  • Het terugdringen van het energieverbruik door het toepassen van innovaties en energiezuinige apparatuur in de bedrijfsruimtes.
  • Het scholen van medewerkers in het bewust en zuinig omgaan met relevante milieuaspecten, als energie- en brandstofverbruik.
  • Hoogendoorn wil blijvend voldoen aan de (milieu)wet- en regelgeving en haar milieuprestaties continu verbeteren.
Profit

Ons doel is om met elkaar de top van de interieurmarkt te bereiken. Wij willen de marktleider binnen de maritieme sector zijn en behoren tot de top 5 van de interieurmarkt in Nederland . Hierbij stellen wij ons een minimale jaarlijkse omzet en winst ten doel. Dit om te kunnen innoveren, professionaliseren, medewerkers te belonen en voor het ondersteunen van maatschappelijke doelen. Met name het steunen van lokale initiatieven en verenigingen vinden wij belangrijk. Dit doen wij door het geven van financiële ondersteuning, maar ook door actief de armen uit de mouwen te steken en door het beschikbaar stellen van middelen. Zie ook onze pagina’s over sponsoring en goede doelen.